Nasza oferta szkoleń standardowych:

Szkolenie : Python 101x EDU

Podstawy Python 3 dla nauczycieli

 • Wiedza niezbędna by móc wykorzystywać Python 3 w nauczaniu
 • Jak nauczać z wykorzystaniem darmowego i legalnego oprogramowania
 • Praktyczne rady i sposoby na różne problemy
 • Omówienie najczęstszych zadań z podręczników
 • grafika żółwia (moduł Turtle)

Kurs odbywa się w formie nauczania na odległość (e-learning). Certyfikat dla uczestnika. Certyfikat wystawiany w postaci pliku PDF oraz drukowany. OK 10 godzin video samouczków, poza tym nauczyciel może konsultować problemy przez email..

Cena - 99 zł brutto -> SKLEP

Szkolenie : Aktywna Tablica - podstawy

Wykorzystanie tablic interaktywnych, legalne darmowe materiały z internetu

 • Wiedza niezbędna by móc wykorzystywać tablicę interaktywną w pracy nauczyciela
 • Jak wykorzystać tablet / telefon komórkowy na zajęciach do kartkówek dla uczniów
 • Praktyczne rady i sposoby na różne problemy
 • Legalne materiały w sieci Internet
 • Aplikacje Web 2.0 dla uatrakcyjnienia zajęć

Szkolenie dla pracowników szkoły – jednocześnie maksymalna liczba uczestników to 15 osób. Tylko przy takiej ilości możemy zagwarantować, że nauczycielki/nauczyciele wyniosą „realną” wiedzę ze szkolenia. Jednorazowe szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne, w tym czasie chcemy, aby każdy nauczyciel mógł spróbować własnoręcznie „dotknąć” tematu.

Cena - 1 350 zł brutto / KONTAKT

Szkolenie : wykorzystanie aplikacji Web 2.0 do aktywizacji uczniów

Rewolucja cyfrowa jest faktem.

My proponujemy Wam informacje z dziedziny prawa (licencje) oraz przegląd różnych ciekawych narzędzi Web 2.0:
 • prawo autorskie w odniesieniu do treści dostępnych w internecie – możliwości wykorzystywania obrazów, muzyki z sieci
 • prawo autorskie w odniesieniu do oprogramowania – ograniczenia, możliwości
 • wykorzystywania aplikacji Web 2.0 jako bezpieczne i niezależne od oprogramowania komputera
 • Learning Apps – możliwości gamifikacji lekcji i odwrócenia klasy
 • Legalne materiały w sieci Internet
 • Khan Academy nauka w dowolnym tempie, pod nadzorem nauczyciela
 • ClassDojo - ciekawe podejście do oceniania i aktywizowania uczniów

Szkolenie dla pracowników szkoły – jednocześnie maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Tylko przy takiej ilości możemy zagwarantować, że nauczycielki/nauczyciele wyniosą „realną” wiedzę ze szkolenia. Jednorazowe szkolenie trwa 5 godzin lekcyjne, w tym czasie chcemy, aby każdy nauczyciel mógł spróbować własnoręcznie „dotknąć” tematu.

Cena - 1 550 zł brutto / KONTAKT

Szkolenia zamawiane na specjalne życzenie

Jesteśmy w stanie przygotować również szkolenie dostosowane do Waszych konkretnych potrzeb. Jeśli tylko zdefiniujecie zakres tematyczny, my przygotujemy ofertę spersonalizowaną - dostosowaną do ilości materiału oraz nauczycieli. Zapraszamy do kontaktu - przygotowanie oferty nic Was nie kosztuje ;-)


Cena - do ustalenia / KONTAKT

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.c., a jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy, o jakim mowa w art. 71 K.c.

Jak można finansować szkolenia
Karta Nauczyciela

Art. 70a. 3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, (…) dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio (…)
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;